Μετάβαση στο περιεχόμενο

LYNPARZA® (olaparib) Approved by US FDA for First-Line Maintenance Therapy in BRCA-mutated Advanced Ovarian Cancer

AstraZeneca-fb

 

 

AstraZeneca and Merck & Co., Inc., (Merck: known as MSD outside the US and Canada) today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has approved LYNPARZA for use as maintenance treatment of adult patients with deleterious or suspected deleterious germline or somatic BRCA-mutated (gBRCAm or sBRCAm) advanced epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in complete or partial response to 1st-line platinum-based chemotherapy. Patients with gBRCAm advanced epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer are selected for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for LYNPARZA.

This is the first regulatory approval for a PARP inhibitor in the 1st-line maintenance setting for BRCAm advanced ovarian cancer. The approval was based on positive results from the pivotal Phase III SOLO-1 trial in which LYNPARZA reduced the risk of disease progression or death by 70% in patients with BRCAm advanced ovarian cancer who were in complete or partial response to platinum-based chemotherapy (HR 0.30 [95% CI 0.23-0.41], p<0.0001) compared to placebo.

Dave Fredrickson, Executive Vice President, Head of the Oncology Business Unit, AstraZeneca, said: “Women with ovarian cancer are often first diagnosed with advanced disease, which is associated with poor outcomes. In SOLO-1, LYNPARZA in the first-line maintenance setting reduced the risk of disease progression or death by 70 percent for patients with BRCAm advanced ovarian cancer. Today’s approval is a critical advancement and brings us closer to our goal of helping these patients achieve long-term remission.”

Roy Baynes, Senior Vice President and Head of Global Clinical Development, Chief Medical Officer, Merck Research Laboratories, said: “The expanded approval of LYNPARZA based upon the SOLO-1 trial has the potential to change medical practice and reinforces the importance of knowing a woman’s BRCA status at diagnosis. We continue to work in collaboration with AstraZeneca on our overall goal of improving outcomes for patients.”

In the SOLO-1 trial, with median 41 months of follow-up, the median progression-free survival (PFS) for patients treated with LYNPARZA (n=260) was not reached compared to 13.8 months for patients treated with placebo (n=131). In the trial, 60% of patients receiving LYNPARZA remained progression-free at 3 years compared to 27% of patients receiving placebo. The data from the SOLO-1 trial can be found in the October 21, 2018, online issue of the New England Journal of Medicine.

The most common adverse reactions (ARs) in ≥10% of patients taking LYNPARZA in the SOLO-1 trial were nausea (77%), fatigue (67%), abdominal pain (45%), vomiting (40%), anemia (38%), diarrhea (37%), constipation (28%), upper respiratory tract infection/influenza/nasopharyngitis/bronchitis (28%), dysgeusia (26%), dizziness (20%), decreased appetite (20%), neutropenia (17%), dyspepsia (17%), dyspnea (15%), leukopenia (13%), UTI (13%), thrombocytopenia (11%) and stomatitis (11%). The most common Grade ≥3 ARs were anemia (21%) and neutropenia (6%). Dose interruptions due to an AR of any grade occurred in 52% of patients receiving LYNPARZA and 17% of those receiving placebo. Seventy-two percent (n=186) of patients on LYNPARZA remained on the recommended starting dose of 300 mg (two 150 mg tablets twice daily) versus 97% (n=126) on placebo. Adverse reactions that most frequently led to discontinuation in patients treated with LYNPARZA were fatigue (3.1%), anemia (2.3%), and nausea (2.3%). Eighty-eight percent (n=230) of patients on LYNPARZAcontinued treatment without an AR-related discontinuation versus 98% (n=127) on placebo.

Kathleen Moore, Co-Principal Investigator of the SOLO-1 trial and Associate Director for Clinical Research, Stephenson Cancer Center at The University of Oklahoma, Oklahoma City, Oklahoma, said: “SOLO-1 is truly a landmark trial in gynecologic cancer. This approval will likely change the way we treat women with BRCA-mutated advanced ovarian cancer. The ability to offer this important first-line maintenance treatment option to eligible patients may slow down or even stop the natural course of disease progression.”

AstraZeneca and Merck are exploring additional trials in ovarian cancer, including the ongoing GINECO/ENGOTov25 Phase III trial, PAOLA-1. This trial is testing the effect of LYNPARZA in combination with bevacizumab as a maintenance treatment for patients with newly-diagnosed advanced ovarian cancer, regardless of their BRCA status. Results are expected during the second half of 2019.

 

Lynparza-1024x856.jpg

 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS 
There are no contraindications for LYNPARZA.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Myelodysplastic Syndrome/Acute Myeloid Leukemia (MDS/AML): 
Occurred in <1.5% of patients exposed to LYNPARZA monotherapy, and the majority of events had a fatal outcome. The duration of therapy in patients who developed secondary MDS/AML varied from <6 months to >2 years. All of these patients had previous chemotherapy with platinum agents and/or other DNA-damaging agents, including radiotherapy, and some also had a history of more than one primary malignancy or of bone marrow dysplasia.

Do not start LYNPARZA until patients have recovered from hematological toxicity caused by previous chemotherapy (≤Grade 1). Monitor complete blood count for cytopenia at baseline and monthly thereafter for clinically significant changes during treatment. For prolonged hematological toxicities, interrupt LYNPARZA and monitor blood count weekly until recovery.

If the levels have not recovered to Grade 1 or less after 4 weeks, refer the patient to a hematologist for further investigations, including bone marrow analysis and blood sample for cytogenetics. Discontinue LYNPARZA if MDS/AML is confirmed.

Pneumonitis: Occurred in <1% of patients exposed to LYNPARZA, and some cases were fatal. If patients present with new or worsening respiratory symptoms such as dyspnea, cough, and fever, or a radiological abnormality occurs, interrupt LYNPARZA treatment and initiate prompt investigation. Discontinue LYNPARZA if pneumonitis is confirmed and treat patient appropriately.

Embryo-Fetal Toxicity: Based on its mechanism of action and findings in animals, LYNPARZA can cause fetal harm. A pregnancy test is recommended for females of reproductive potential prior to initiating treatment.

Females 
Advise females of reproductive potential of the potential risk to a fetus and to use effective contraception during treatment and for 6 months following the last dose.

Males 
Advise male patients with female partners of reproductive potential or who are pregnant to use effective contraception during treatment and for 3 months following the last dose of LYNPARZA and to not donate sperm during this time.

ADVERSE REACTIONS—First-Line Maintenance BRCAm Advanced Ovarian Cancer

Most common adverse reactions (Grades 1-4) in ≥10% of patients in clinical trials of LYNPARZA in the first-line maintenance setting for SOLO-1 were: nausea (77%), fatigue (67%), abdominal pain (45%), vomiting (40%), anemia (38%), diarrhea (37%), constipation (28%), upper respiratory tract infection/influenza/ nasopharyngitis/bronchitis (28%), dysgeusia (26%), decreased appetite (20%), dizziness (20%), neutropenia (17%), dyspepsia (17%), dyspnea (15%), leukopenia (13%), UTI (13%), thrombocytopenia (11%), and stomatitis (11%).

Most common laboratory abnormalities (Grades 1-4) in ≥25% of patients in clinical trials of LYNPARZA in the first-line maintenance setting for SOLO-1 were: decrease in hemoglobin (87%), increase in mean corpuscular volume (87%), decrease in leukocytes (70%), decrease in lymphocytes (67%), decrease in absolute neutrophil count (51%), decrease in platelets (35%), and increase in serum creatinine (34%).

ADVERSE REACTIONS—Maintenance Recurrent Ovarian Cancer

Most common adverse reactions (Grades 1-4) in ≥20% of patients in clinical trials of LYNPARZA in the maintenance setting for SOLO-2 were: nausea (76%), fatigue (including asthenia) (66%), anemia (44%), vomiting (37%), nasopharyngitis/upper respiratory tract infection (URI)/influenza (36%), diarrhea (33%), arthralgia/myalgia (30%), dysgeusia (27%), headache (26%), decreased appetite (22%), and stomatitis (20%).

Study 19: nausea (71%), fatigue (including asthenia) (63%), vomiting (35%), diarrhea (28%), anemia (23%), respiratory tract infection (22%), constipation (22%), headache (21%), decreased appetite (21%), and dyspepsia (20%).

Most common laboratory abnormalities (Grades 1-4) in ≥25% of patients in clinical trials of LYNPARZA in the maintenance setting (SOLO-2/Study 19) were: increase in mean corpuscular volume (89%/82%), decrease in hemoglobin (83%/82%), decrease in leukocytes (69%/58%), decrease in lymphocytes (67%/52%), decrease in absolute neutrophil count (51%/47%), increase in serum creatinine (44%/45%), and decrease in platelets (42%/36%).

ADVERSE REACTIONS—Advanced gBRCAm ovarian cancer

Most common adverse reactions (Grades 1-4) in ≥20% of patients in clinical trials of LYNPARZA for advanced gBRCAm ovarian cancer after 3 or more lines of chemotherapy (pooled from 6 studies) were: fatigue/asthenia (66%), nausea (64%), vomiting (43%), anemia (34%), diarrhea (31%), nasopharyngitis/upper respiratory tract infection (URI) (26%), dyspepsia (25%), myalgia (22%), decreased appetite (22%), and arthralgia/musculoskeletal pain (21%).

Most common laboratory abnormalities (Grades 1-4) in ≥25% of patients in clinical trials of LYNPARZA for advanced gBRCAm ovarian cancer (pooled from 6 studies) were: decrease in hemoglobin (90%), mean corpuscular volume elevation (57%), decrease in lymphocytes (56%), increase in serum creatinine (30%), decrease in platelets (30%), and decrease in absolute neutrophil count (25%).

ADVERSE REACTIONS—gBRCAm, HER2-negative metastatic breast cancer

Most common adverse reactions (Grades 1-4) in ≥20% of patients in OlympiAD were: nausea (58%), anemia (40%), fatigue (including asthenia) (37%), vomiting (30%), neutropenia (27%), respiratory tract infection (27%), leukopenia (25%), diarrhea (21%), and headache (20%).

Most common laboratory abnormalities (Grades 1-4) in >25% of patients in OlympiAD were: decrease in hemoglobin (82%), decrease in lymphocytes (73%), decrease in leukocytes (71%), increase in mean corpuscular volume (71%), decrease in absolute neutrophil count (46%), and decrease in platelets (33%).

DRUG INTERACTIONS
Anticancer Agents: 
Clinical studies of LYNPARZA in combination with other myelosuppressive anticancer agents, including DNA-damaging agents, indicate a potentiation and prolongation of myelosuppressive toxicity.
CYP3A Inhibitors: Avoid concomitant use of strong or moderate CYP3A inhibitors. If a strong or moderate CYP3A inhibitor must be co-administered, reduce the dose of LYNPARZA. Advise patients to avoid grapefruit, grapefruit juice, Seville oranges, and Seville orange juice during LYNPARZA treatment.
CYP3A Inducers: Avoid concomitant use of strong or moderate CYP3A inducers when using LYNPARZA. If a moderate inducer cannot be avoided, there is a potential for decreased efficacy of LYNPARZA.

USE IN SPECIFIC POPULATIONS
Lactation: 
No data are available regarding the presence of olaparib in human milk, its effects on the breastfed infant or on milk production. Because of the potential for serious adverse reactions in the breastfed infant, advise a lactating woman not to breastfeed during treatment with LYNPARZA and for 1 month after receiving the final dose.
Pediatric Use: The safety and efficacy of LYNPARZA have not been established in pediatric patients.
Hepatic Impairment: No adjustment to the starting dose is required in patients with mild or moderate hepatic impairment (Child-Pugh classification A and B). There are no data in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh classification C).
Renal Impairment: No adjustment to the starting dose is necessary in patients with mild renal impairment (CLcr=51-80 mL/min) but patients should be monitored closely for toxicity. In patients with moderate renal impairment (CLcr=31-50 mL/min), reduce the dose to 200 mg twice daily. There are no data in patients with severe renal impairment or end-stage renal disease (CLcr ≤30 mL/min).

INDICATIONS 
LYNPARZA is a poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor indicated:

First-Line Maintenance BRCAm Advanced Ovarian Cancer 
For the maintenance treatment of adult patients with deleterious or suspected deleterious germline or somatic BRCA-mutated (gBRCAm or sBRCAm) advanced epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in complete or partial response to first-line platinum-based chemotherapy. Select patients with gBRCAm advanced epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for LYNPARZA.

Maintenance Recurrent Ovarian Cancer 
For the maintenance treatment of adult patients with recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer, who are in complete or partial response to platinum-based chemotherapy.

Advanced gBRCAm ovarian cancer 
For the treatment of adult patients with deleterious or suspected deleterious germline BRCA-mutated (gBRCAm) advanced ovarian cancer who have been treated with 3 or more prior lines of chemotherapy. Select patients for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for LYNPARZA.

gBRCAm, HER2-negative metastatic breast cancer 
In patients with deleterious or suspected deleterious gBRCAmhuman epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative metastatic breast cancer who have been treated with chemotherapy in the neoadjuvant, adjuvant or metastatic setting. Patients with hormone receptor (HR)-positive breast cancer should have been treated with a prior endocrine therapy or be considered inappropriate for endocrine therapy. Select patients for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for LYNPARZA.

Please click here for complete Prescribing Information, including Patient Information (Medication Guide).

Financial Considerations 
Under the oncology collaboration with Merck and following this new approval for LYNPARZA, AstraZeneca will receive $70 million as Ongoing Externalization Revenue.

About SOLO-1

SOLO-1 is a Phase III randomized, double-blinded, placebo-controlled, multi-center trial to evaluate the efficacy and safety of LYNPARZA tablets (300 mg twice daily) as maintenance monotherapy compared with placebo, in patients with BRCAm advanced ovarian cancer following first-line platinum-based chemotherapy. The trial randomized 391 patients with a deleterious or suspected deleterious germline or somatic BRCA1 or BRCA2 mutation who were in clinical complete or partial response following platinum-based chemotherapy. Patients were randomized (2:1) to receive LYNPARZA or placebo for up to two years or until disease progression. Patients who had a partial response at 2 years were permitted to stay on therapy at the investigator’s discretion. The primary endpoint was PFS and key secondary endpoints included time to second disease progression or death, time to first subsequent treatment and overall survival.

About LYNPARZA

LYNPARZA® (olaparib) is a first-in-class PARP inhibitor and the first targeted treatment to potentially exploit DNA damage response (DDR) pathway deficiencies, such as BRCA mutations, to preferentially kill cancer cells. Inhibition of PARP with LYNPARZA leads to the trapping of PARP bound to DNA single-strand breaks, stalling of replication forks, their collapse and the generation of DNA double-strand breaks and cancer cell death. LYNPARZA is being tested in a range of tumor types with defects and dependencies in the DDR.

LYNPARZA, which is being jointly developed and commercialized by AstraZeneca and Merck, has a broad and advanced clinical trial development program, and AstraZeneca and Merck are working together to understand how it may affect multiple PARP-dependent tumors as a monotherapy and in combination across multiple cancer types. LYNPARZA is being tested in a range of DDR-deficient tumor types and is the foundation of AstraZeneca’s industry-leading portfolio of compounds targeting DDR mechanisms in cancer cells.

About Ovarian Cancer

Approximately 22,000 women in the United States are diagnosed with ovarian cancer (including ovarian, fallopian tube and primary peritoneal cancers) each year. Among women in the United States, it is the ninth most common cancer and the fifth leading cause of cancer death.

The risk of developing ovarian cancer is increased in women with specific inherited genetic abnormalities, including BRCA mutations.

AstraZeneca is committed to the continued development of our R&D portfolio for ovarian cancer, with a focus on improved care for all patients.

About BRCA Mutations

BRCA1 and BRCA2 are human genes that produce proteins responsible for repairing damaged DNA and play an important role in maintaining the genetic stability of cells. When either of these genes is mutated, or altered, such that its protein product either is not made or does not function correctly, DNA damage may not be repaired properly, and cells become unstable. As a result, cells are more likely to develop additional genetic alterations that can lead to cancer.

About the AstraZeneca and Merck Strategic Oncology Collaboration

In July 2017, AstraZeneca and Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, US, known as MSD outside the United States and Canada, announced a global strategic oncology collaboration to co-develop and co-commercialize olaparib, the world’s first PARP inhibitor, and potential new medicine selumetinib, a MEK inhibitor, for multiple cancer types. Working together, the companies will develop olaparib and selumetinib in combination with other potential new medicines and as monotherapies. Independently, the companies will develop olaparib and selumetinib in combination with their respective PD-L1 and PD-1 medicines.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly-growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020, and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance Oncology as a growth driver for AstraZeneca focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our investment in Acerta Pharma in hematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, Tumor Drivers and Resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalized combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialization of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular, Renal & Metabolism and Respiratory. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca-us.comand follow us on Twitter @AstraZenecaUS.

US-22289 Last Updated 12/18

Contacts

Media Inquiries 
Michele Meixell +1 302 885 2677
Stephanie Wiswall +1 302 885 2677

 

Source: AstraZeneca

Thanasis Chalikias Προβολή όλων

A Product Manager with expertise in pharma marketing and sales operations

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: