Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ετικέταbevacizumab

Καρκίνος του πνεύμονα: Ελπίδες από μονοκλωνικό αντίσωμα & σε ασθενείς με μεταστάσεις

  Νέα ερευνητικά αποτελέσματα από τρεις μελέτες φάσης III για την αξιολόγηση του μονοκλωνικού αντισώματος atezolizumab, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα στον καρκίνο του πνεύμονα ανακοινώθηκαν πρόσφατα, καταδεικνύοντας σημαντικά οφέλη … Continue Reading Καρκίνος του πνεύμονα: Ελπίδες από μονοκλωνικό αντίσωμα & σε ασθενείς με μεταστάσεις

Νέα αποτελέσματα για διαφορετικούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα

    Νέα ερευνητικά αποτελέσματα από τρεις μελέτες φάσης III για την αξιολόγηση του μονοκλωνικού αντισώματος atezolizumab, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, στον καρκίνο του πνεύμονα, ανακοινώθηκαν πρόσφατα, … Continue Reading Νέα αποτελέσματα για διαφορετικούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα

Νέα αποτελέσματα για διαφορετικούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα

Νέα ερευνητικά αποτελέσματα από τρεις μελέτες φάσης III για την αξιολόγηση του μονοκλωνικού αντισώματος atezolizumab, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, στον καρκίνο του πνεύμονα, ανακοινώθηκαν πρόσφατα, καταδεικνύοντας σημαντικά … Continue Reading Νέα αποτελέσματα για διαφορετικούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα